Author Details

จันทระ, วันวิสา -, -, Thailand

  • Vol 19, No 2 (2555): อินฟอร์เมชั่น - บทความวิจัย
    การใช้สารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสันติวัฒนธรรมของผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา
    Abstract  PDF 55-74