โปรแกรมการจัดการอ้างอิง Zotero และ Mendeley: เหมือนหรือแตกต่าง

ยุวดี เพชระ

Abstract


บทความนี้กล่าวถึงลักษณะการใช้งานโปรแกรมการจัดการอ้างอิง Zotero และ Mendeley เกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมและการเข้าใช้งานโปรแกรม การจัดการข้อมูลและนำเข้าข้อมูล การสร้างรายการอ้างอิงในโปรแกรมจัดการเอกสารและเครือข่ายสังคมและการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้งานให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.