เปิดมุมมองและรับประสบการณ์ใหม่ในเชิงการจัดการนวัตกรรมบริการและความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีห้องสมุดจากการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น Open New Perspectives and Experience on Innovative Service Management and Library Technology Advancement

อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย, วันชาติ ภูมี, ประภาพร มณฑาทิพย์, เมธยา เสามะลี, ธีรยุทธ บาลชน

Abstract


-

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.